November 8, 2022

Stond het water maar aan onze lippen

Actie is nú nodig, inclusief duidelijke, onverbloemde communicatie en structurele veranderingen in de manier waarop we met water omgaan.

Stond het water maar aan onze lippen

Waterschaarste

Meer en meer experts leggen de vinger op de wonde, water wordt de uitdaging van de toekomst. Het klimaat verandert, waterreserves worden beperkter terwijl de bevolking en levensstandaard enkel stijgen. Op deze manier kunnen we de stijgende vraag naar water niet blijven tegemoet komen en dreigen er strenge maatregelen nodig te zijn.

Waterarmoede

Ook in België is waterarmoede een realiteit. Nog steeds doen vele gezinnen beroep op een sociaal tarief voor water. Waterverbruik is een maatschappelijk thema geworden waar we bewust en duurzaam mee moeten omgaan.

Economische impact

Watertekorten hebben op lange termijn ernstige gevolgen. We zien nu al de impact op landbouw wat onvermijdelijk gevolgen heeft voor de voedselprijzen. Daarnaast betekent minder water ook inboeten aan waterkwaliteit met de nodige gevolgen voor de gezondheid. Een beperkte voorraad water heeft ook impact op de huizenmarkt als de levenskwaliteit daardoor naar beneden gaat. 

Al deze neveneffecten hebben op lange termijn een veel hogere kost dan we momenteel kunnen inschatten.